Pastorală la începutul Postului Mare 2016

Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,

Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord este alcătuită din două Eparhii: Arhiepiscopia Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, cu sediul la Nürnberg, în Germania şi Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm, în Suedia.

Sinodul mitropolitan, format din Părintele Mitropolit Serafim, Părintele Episcop Macarie şi Părintele Episcop vicar Sofian Braşoveanul, vă adresează această Scrisoare pastorală la începutul Postului Mare cu un scop precis şi anume acela de a ne solidariza cu toţii, prin post şi rugăciune, cu creştinii din întreaga lume care suferă din cauza credinţei lor.

Potrivit informațiilor pe care le primim prin mijloacele mass-media, creştinii sunt la ora actuală cei mai persecutaţi din lume. Un studiu arată că numai în anul 2015 au fost omorâţi, din motive religioase, mai mult de 7000 de creştini, în afară de cei din Coreea de Nord, Siria şi Irak unde nu există, deocamdată, o evidenţă clară a celor uciși sau prigoniţi. Între aceştia se numără şi doi mitropoliţi: Pavel, fratele actualului Patriarh al Antiohiei şi Grigorie din Biserica siriacă, răpiţi cu trei ani în urmă. Potrivit aceluiaşi studiu, în anul 2015 au fost atacate sau distruse 24.000 de locaşuri de cult, dublu faţă de anul 2014.

Dar pe lângă persecuţia din afară împotriva creştinismului, există şi o „persecuţie” dinăuntru, mai perfidă şi mai periculoasă, pentru că credinţa este atacată în însăşi fiinţa ei. Este vorba de „demonul secularizării” care ne face să căutăm numai lucrurile materiale şi plăcerile vieţii, pentru ca să uităm de Dumnezeu şi de viaţa de după moarte, precum și de „demonul libertăţi” care vrea să ne elibereze de aşa-zisa „povară” a legilor moralei evanghelice şi chiar ale firii, pentru ca să fim cu totul liberi, ceea ce în realitate înseamnă să fim cu totul robi ai păcatului. Constatăm cu durere că pentru omul modern păcatul nu există. Oamenii de astăzi nu mai înţeleg şi nu mai recunosc realitatea sclaviei în care îi împinge păcatul, ceea ce-i face să proclame drept libertate înrobirea faţă de patimi. „Adevărat vă spun vouă: Oricine săvârşeşte păcatul este rob păcatului” (Ioan 8, 34).

Societatea în care trăim, deşi are fundamente creştine, nu se mai conduce după principiile evanghelice care promovează viaţa şi o fereşte de degradare, ci adoptă legi imorale şi împotriva naturii, care cu timpul o ruinează. Robia sau sclavia păcatului nu poate să aducă omului fericirea pe care şi-o doreşte. Dimpotrivă, păcatul, oricare ar fi el, este o dramă împreunată cu tot felul de boli şi suferinţe, sufleteşti şi trupeşti, precum și cu nereuşite în viaţă, care-l fac pe om nefericit. Singura noastră salvare este Hristos Care ne aşteaptă, ca pe fiul risipitor, să ne întoarcem la El prin pocăinţă, adică prin recunoaşterea păcatelor şi mărturisirea lor în Scaunul Spovedaniei şi îndreptarea vieţii după poruncile lui Dumnezeu.

Demonii care-l ispitesc pe om şi-l îndeamnă la păcat, pentru ca apoi să-l robească, nu ies  decât prin rugăciune şi prin post (Matei 17, 21). De aceea vă chemăm pe voi toţi, fiii noştri duhovniceşti, să înmulţiţi rugăciunea şi să postiţi cu deosebire în această perioadă a Postului Mare, punând înaintea Mântuitorului Iisus Hristos gândul şi dorinţa noastră ca să-i apere pe cei ce cred în El, să-i ierte şi să-i întoarcă de la răutatea lor pe vrăjmaşii creştinilor, iar pe noi, cei credincioşi, să ne izbăvească de robia păcatului, să ne păzească de tot răul şi să ne împlinească cererile cele bune, spre mântuire şi viaţă veşnică. Cu deosebire în acest Post să încercăm să citim zilnic, pe lângă rugăciunile obişnuite de dimineaţa şi seara, Paraclisul Maicii Domnului şi din Psaltire (cine poate, o catismă pe zi). De asemenea, să nu uităm să citim mereu Cuvântul lui Dumnezeu din Noul Testament, care ne dă viaţă. Să facem de asemenea, zilnic, cât mai multe metanii, atât de folositoare sufletului şi trupului.

Pe cei care sunteţi obişnuiţi cu postul şi vă simţiţi în stare, vă îndemnăm să postiţi miercurea şi vinerea fără să gustaţi nimic, nici chiar apă, până seara, sau cel puţin până la ora trei după amiază, ceasul morții Mântuitorului pe cruce, pentru păcatele noastre. După Tradiţia veche a Bisericii, a posti înseamnă a nu gusta nimic până seara. Postul mai sever este o mare binecuvântare pentru viaţa noastră, atât pentru suflet, cât şi pentru trup. Cel ce posteşte după rânduiala Bisericii, va fi mult mai sănătos decât cel care nu posteşte. Toţi Părinţii spun că postul este rânduit de Dumnezeu nu pentru omorârea trupului, ci a patimilor care ucid trupul.

Însă rugăciunea şi postul sunt bineprimite de Dumnezeu numai dacă suntem încadraţi în Biserică, participând activ la viaţa parohiei de care aparţinem, rugându-ne împreună la Sfânta Liturghie şi împărtăşindu-ne  cât mai des cu Trupul şi Sângele Domnului. Rugăciunea în biserică şi rugăciunea particulară, făcută acasă, pe drum, la lucru, în toată vremea şi în tot locul, ca şi postul din miercurile şi vinerile de peste an, precum şi din cele patru Posturi mari, ne fac mai buni şi mai blânzi. Rugăciunea şi postul înmulţesc în inima noastră dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, cu care trebuie să trăim în pace şi în înţelegere şi să-i ajutăm la nevoie. Nu putem posti şi nu putem să ne rugăm cu adevărat decât dacă ne silim să iubim pe semenii noştri, începând cu cei din familia noastră.

Şi pentru că suntem în Duminica iertării, să ne cerem iertare de la toţi cei pe care i-am supărat cu cuvântul sau cu fapta, pentru ca rugăciunea şi postul nostru să fie bineprimite de Dumnezeu.

Noi suntem cei dintâi care cerem iertare de la frățiile voastre, preoţii şi credincioşii încredinţaţi nouă de Dumnezeu spre păstorire. 

Bunul Dumnezeu să primească rugăciunea şi postul nostru şi să întoarcă la pocăinţă, pe potrivnicii creştinilor de pretutindeni, ca să viețuim cu toții în iubire și în facerea de bine!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi părtăşia Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!

 +SERAFIM     

Arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord

 

+MACARIE

Episcopul ortodox român al Europei de Nord

 

+SOFIAN Braşoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

 http://www.mitropolia-ro.de/index.php/arhiva-stirilor/816-chemare-la-post

 

Lucrările Conferinței preoțești și ale Adunării Eparhiale, la Nürnberg

În zilele de 1-2 mai 2015 au avut loc, la Nürnberg, conferința preoțească și Adunarea eparhială anuală a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, cu participarea PS Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de de Nord și a PS Părinte Sofian, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, precum și a preoților și delegaților parohiilor din arhiepiscopia situată în centrul Europei. Invitatul special și conferențiarul acestei întâlniri bisericești anuale a fost Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a fost primit cu mare dragoste și bucurie de către preoții și credincioșii români.

Lucrările celei de-a 21-a întâlnirii anuale a clericilor Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, începută vineri după-amiază, au fost precedate de slujba Sfântului Maslu, săvârșită de cei patru ierarhi și de preoții din Arhiepiscopie, la care au participat numeroși credincioși români. Potrivit tradiției eparhiale,  seara a fost dedicată conferinței dedicate edificării duhovnicești a preoților prin invitarea la conferință unui ierarh, profesor sau duhovnic renumit. La invitația Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, conferențiarul din acest an a fost ÎPS Andrei al Clujului, renumit pentru zelul său misionar și pentru scrierile sale, țintind în special teme de ordin pastoral. Pornind de la tema: „Păstorul și turma. Pastorație prin Taina Spovedaniei”, Mitropolitul Andrei a vorbit clericilor și teologilor despre calitățile și responsabilitățile pe care un preot trebuie să le cultive în relația cu păstoriții săi. În primul rând preotul trebuie să aibă o cultură bogată, teologică și laică totodată, pentru a putea să întâmpine provocările unei comunități alcătuite din tot felul de oameni, iar a doua calitate a preotului trebuie să fie cea a tactului pastoral. Cele două calități se desăvârșesc reciproc și, la nevoie, se suplinesc. Însă nici una dintre ele nu poate să convingă în lipsa celei de-a treia, care este viața sfântă. Ierarhul a impresionat auditoriul prin toate cele trei calități, citând scrieri biblice (2 Petru), patristice (Sf. Ioan Gură de Aur) și moderne (Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, Octavian Goga) și continuându-și discursul cu referiri la îndatoririle preoților față de credincioși, respectiv îndatoririle păstoriților față de părinții lor spirituali. Conferința a fost urmată de întrebări de ordin duhovnicesc și practic, la care ÎPS Andrei a răspuns, îndemnând preoții la dragoste față de păstoriți și la aplicarea metodelor pastorale optime pentru mântuirea cât mai multor credincioși. Ierarhul a oferit tuturor clericilor două cărți scrise de ÎPS Sa: volumul de cateheze „Răstignirea duhovnicească” și micul manual pastoral intitulat „Păstorul și turma”.

Sâmbătă dimineața, la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită în Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de mir” din Nürnberg de cei patru ierarhi, cu participarea preoților din eparhia central-europeană, s-au rugat împreună credincioși din Nürnberg și delegați laici ai parohiilor românești din Germania, Austria și Luxemburg, împărtășindu-se cu Sfintele Taine. În contextul multireligios și multicultural din Europa, fiind necesară o identitate clară creștină a preoților în societate, ÎPS Serafim a dăruit cruci pectorale tuturor preoților din eparhie.

La orele 11:00 au început lucrările Adunării Eparhiale, fiind evocată personalitatea domnului Nicolae Stroescu-Stânișoară, director al postului de Radio Europa Liberă pentru mulți ani și fost membru al Consiliului Eparhial, trecut la Domnul în iunie 2014.

La invitația ÎPS Serafim, înainte de plecarea spre țară, Mitropolitul Andrei a ținut un scurt cuvânt adresat întregii adunări, în care a îndemnat la sfințenia vieții, pornind de la credință, frica de Dumnezeu, pocăință, înfrânare, răbare și nădejde, spre a trece dincolo de porțile Raiului.

În continuarea lucrărilor, ÎPS Serafim a prezentat raportul pastoral-misionar pe anul 2014, amintind de noile parohii și tinerii preoți, recunoașterea oficială a Mitropoliei în landul Nordrhein-Westfalen și s-a referint la probleme de ordin practic, liturgic, catehetic și filantropic. Ridicarea de noi locașuri de cult sau cumpărarea acestora și adaptarea la cerințele cultului ortodox, precum și catehizarea tinerilor sunt prioritățile misionare ale Arhiepiscopiei în viitorul apropiat.

Adunarea eparhială a continuat cu luările de cuvânt ale responsabililor de departamente: educație și cateheză, misiune și tipărituri, cultural, tineret. De asemenea, a fost prezentată situația financiară a Arhiepiscopiei, precum și bugetul pentru anul viitor, fiind pusă în discuție transformarea tuturor parohiilor din asociații private (eingetragene Vereine) în asociații de susținere (Fördervereine) a Mitropoliei, care este recunoscută în Germania cu statutul de Corporație de drept public. Termenul acestei schimbări statutare a fost stabilit până la următoarea Adunare eparhială.  

În luarea de cuvânt, PS Macarie a vorbit celor prezenți despre viața religioasă, foarte dinamică, a românilor din tânăra eparhie din nordul Europei, iar PS Sofian a mulțumit tuturor celor care sprijină proiectul de construcție a bisericii și așezământului de la Centrul Bisericesc din München, lucrările urmând să demareze în luna septembrie. De asemenea, PC Pr. Nicolae Dura, Vicar eparhial pentru Austria s-a referit la modul în care pot fi accesate credite pentru biserici, PC Pr. Iosif Rădulescu, protoiereu în Nordrhein-Westfalen a prezentat proiectul anual de cateheză pentru copii, intitulat „Prima spovedanie”, aplicat cu succes în Düsseldorf, Pr. Ioan Forga, protoiereu în Germania de Est a prezentat proiectul de transformare al unui complex imobiliar în biserică pentru parohia din Leipzig, iar D-na preoteasă Maria Popescu (Mannheim) a prezentat activitatea filantropică în Mitropolie.

În încheiere, ÎPS Serafim a mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare în lucrările Adunării eparhiale și pentru misiunea în rândul credincioșilor români din Germania, Austria și Luxemburg. Întâlnirea eparhială anuală s-a încheiat cu agapa frățească organizată în sălile de la Centrul Mitropolitan.

A doua zi, în Duminica Slăbănogului, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu soborul clericilor Catedralei Mitropolitane, ținând un cuvânt de învățătură pe marginea Evangheliei vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda (Ioan 5, 1-15). În încheiere, la solicitarea ÎPS Sale, domnul profesor dr. Georges Tamer, de la catedra de Orientalistică a Universității Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg, a vorbit credincioșilor despre situația deosebit de grea a creștinilor din Siria și din Orientul apropiat, care sunt prigoniți de cinci ani, o dată cu începutul războiului civil din Siria.

(sursa: http://www.mitropolia-ro.de/index.php/arhiva-stirilor/582-lucrarile-conferintei-preotesti-si-ale-adunarii-eparhiale-la-nuernberg)

 

 

 

Print

Parohia Ortodoxă Română Innsbruck "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava"
Preot Paroh Mircea Ioan Oniga
Telefon 0043/ (0) 68864024722
Email mircea_onigayahoo.com